Tešíme sa na vás

Naša CHS sa nachádza 15km od mesta Trnava a približne 60km od mesta Bratislava.

Chovetelská stanica Brestwood's

Alžbeta Mičeková
Staničná 37, Brestovany 919 27
Slovakia

+421 907 071 627

micekova88@gmail.com